» پروژه هاي انجام گرفته » اجرا و نصب
ü      شركت هاي توزيع نيرو، برق منطقه اي و سازنده تابلو

تأمين تجهيزات و نصب نيروگاه خورشيدي

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

تأمين تجهيزات و نصب توربين بادي 3000 وات

شركت برق منطقه اي فارس

تأمين تجهيزات و نصب 21 نيروگاه خورشيدي 5 كيلووات

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

تأمين تجهيزات و نصب 26 نيروگاه خورشيدي 5 كيلووات

شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان

pvprojects 1
pvprojects 4

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت زرنیک فر توان می باشد.